شناخت پدافند غیر عامل.

رژه حماسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نویسنده : سینا یگانه - ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦
 


 
 
مانور ارتش جمهوری اسلامی ایران6
نویسنده : سینا یگانه - ساعت ٤:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦
 


 
 
مانور ارتش جمهوری اسلامی ایران5
نویسنده : سینا یگانه - ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦
 


 
 
مانور ارتش جمهوری اسلامی ایران4
نویسنده : سینا یگانه - ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦
 


 
 
مانور ارتش جمهوری اسلامی ایران3
نویسنده : سینا یگانه - ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦
 


 
 
مانور ارتش جمهوری اسلامی ایران2
نویسنده : سینا یگانه - ساعت ۳:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦
 


 
 
مانور ارتش جمهوری اسلامی ایران
نویسنده : سینا یگانه - ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦
 


 
 
پرتاب موشک توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران
نویسنده : سینا یگانه - ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦
 


 
 
ساخت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نویسنده : سینا یگانه - ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦
 


 
 
 
نویسنده : سینا یگانه - ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦